Pagina's

vrijdag 28 maart 2014

Nieuwe Kerk Delft onderzoek naar schildering Jacob Por

Het materiaal en technisch onderzoek naar de schildering van Jacob Por uitgevoerd door Susan Smelt en Marjan de Visser is vrijwel afgerond. De bevindingen en kennis die hierbij werd opgedaan zijn op de lokatie gedeeld met Jacqueline en Guido. Samen vormen zij  'de Fabryck' het bureau voor bouwhistorisch onderzoek uit Utrecht. Tijdens de bijeenkomst werd wederzijds geinformeerd en kwamen nog meer inzichten naar boven.


De rapportage van het onderzoek naar de gewelfschildering door Jacob Por in de Nieuwe Kerk te Delft bestaat uit verschillende onderdelen. Ten eerste is de schildering gefotografeerd waardoor de huidige toestand in kaart is gebracht. Hiervan is een compilatie gemaakt die een overzicht van het hele gewelf laat zien. Aan de hand van de foto’s is de schildering bestudeerd en zijn eerst de gebruikte materialen en techniek beschreven en vervolgens de conditie van het gewelf. Dit gebeurde vanaf de rolsteiger en vanaf het gemaakte beeldmateriaal. De verschillende types schade van het gewelf zijn in 10 kleuren aangetekend op de foto’s met een bijbehorende legenda.  

Naast de beschrijving van de schildering zijn er twee onderzoeksmethodes toegepast om de gebruikte pigmenten en het bindmiddel te bepalen. Tot slot zijn in het atelier twee testen uitgevoerd. Er is een testplank gemaakt met drie pigmenten gemengd met vier bindmiddelen, om te achterhalen welk wit pigment en bindmiddel in de schildering is gebruikt. Ook zijn er verschillende combinaties van lijmen en oplosmiddelen getest, dit was noodzakelijk om een goede lijm te vinden voor de schilferende witte verf. Uiteindelijk zijn de hechtmiddelen met de beste resultaten uitgeprobeerd op een plank uit het gewelf.
Marjan de Visser en Susan Smelt voor de Nieuwe Kerk Delft


donderdag 13 maart 2014

Lam Gods Gent

De FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN aan de UVA, Opleiding Conservering en restauratie van cultureel erfgoed heeft een afdeling voor Permanente Educatie. De afdeling organiseerde op 7 maart 2014 een excursie naar Gent, op zoek naar het Lam Gods.

Anne van Grevenstein was onze gids door 't mooie Gent. Net als het Lam Gods was Anne zeer inspirerend. Ze vertolkte de problematiek achter deze complexe restauratie vanuit haar restauratie expertise maar haar woorden waren doordrenkt van een diep gewortelde liefde voor de kunst.
kopie van het retabel in de Vijd Familiekapel


Momenteel wordt de restauratie aan dit interessante object uitgevoerd door medewerkers van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), Brussel. Zie ook: http://closertovaneyck.kikirpa.be/. Het restauratieteam laat zich bijstaan door een internationaal team van experts. Samen werken ze aan een van de meest spraakmakende restauraties uit deze tijd. Anne van Grevenstein is momenteel als adviseur van “De Kerkfabriek” bij deze restauratie betrokken.
lunch en lezing in het seminar 'om de hoek' 

rondleiding in de tentoonstelling in het Caermersklooster door Anne van Grevenstein

Martin Bijl bekijkt een foto gemaakt met infraroodreflectografieDe dag werd afgesloten  met een rondleiding aan het open atelier in het  Museum voor Schone Kunsten en discussie over de restauratie.

op zoek naar een terrasje na afloop, van links naar rechts: Josien van der Werf, Susan Smelt en Kathrin Kirsch