Pagina's

zaterdag 25 mei 2013

Marjan de Visser restorer of paintings investigate the possibilities of digital microscope in restoration and conservation.
Digital Microscopy Dino-Lite
Marjan de Visser restorer of paintings

By sharing my experiences on using the Dino-Lite during restoration and conservation of art and cultural heritage, I investigate the possibilities and limitations of digital microscopy with USB connection.


For this research, I asked some colleagues what microscope they use and what they do with it and what their experiences are. During a working visit May 16, 2013, to the Teylers Museum, organised by the section of historic interiors of association Restorers Netherlands (RN) in cooperation with Jan van Breenen of Digiformat I gave a presentation on this subject.

It is my intention to gather even more experiences of colleagues with the idea to share the possibilities and the restrictions on the site of RN. I discovered that the restrictions not only lie in the devices themselves, but also to myself or my laptop.

I would urge all colleagues who use a Dino-Lite t share their good and bad experiences to with me by sending an email with phone number to marjan.de.visser@restauratieatelier.com. I will send a short questionnaire and call for additional information. In the my intention is to find solutions for the encountered problems and share the possibilities using a Dino-Lite during conservation and restoration of art en cultural heritage on the website of RN.

Marjan works as an independent painting conservator in the Hague, accompanies interns and collaborates with colleagues on location on interiors and wall paintings.
Jan van Breenen Digiformat presents

Presentatie Dino-Lite door Marjan de Visser
Digitale microscoop Dino-Lite
Marjan de Visser restaurator schilderijen

Door het delen van mijn ervaringen over het gebruik van de Dino-Lite bij restauraties, onderzoek ik de mogelijkheden en beperkingen van de digitale microscopie met USB aansluiting bij restauratie en conservering van kunst en cultureel erfgoed.

Voor dit onderzoek heb ik enkele collega’s uit verschillende disciplines gevraagd welke microscoop zij gebruiken en wat zij er mee doen en wat hun ervaringen zijn. Tijdens een werkbezoek op 16 mei 2013 aan het Teylers Museum dat werd georganiseerd door de sectie historische binnenruimtes van Restauratoren Nederland (RN) gaf ik hierover in samenwerking met Jan van Breenen* van Digiformat, een korte presentatie. Het is mijn bedoeling om nog meer ervaringen van collega’s te verzamelen met de gedachte de mogelijkheden te delen en de beperkingen te inventariseren in de au courant van de vereniging RN. Zelf ontdekte ik dat de beperkingen niet alleen liggen in de apparaten zelf, maar ook bij mijzelf of mijn laptop.

Ik zou alle collega’s die een Dino-Lite gebruiken willen vragen hun goede en slechte ervaringen met mij te delen door een email met telefoonnummer te sturen naar marjan.de.visser@restauratieatelier.com. Ik stuur dan een korte vragenlijst en bel eventueel voor extra informatie. Te zijner tijd wil ik de verzamelde informatie met eventuele oplossingen voor bepaalde problemen op de website van RN plaatsten.

Marjan de Visser werkt als zelfstandig schilderijen restaurator in Den Haag, begeleidt stagiaires en werkt samen met collega’s op locatie aan interieurs en wandbeschilderingen.

* Jan van Breenen is inmiddels met pensioen en gaf hier zijn laatste presentatie. Frans Kastelijn uit Schrijndel heeft Digiformat overgenomen. 
Jan van Breenen van Digiformat presenteert in de Tekenzaal van Haarlem